O nás

Poznáte svoje odpovede, vďaka prirodzenej inteligencii, ktorá vás vedie.
Je to tak, poznáte odpovede na otázky, ktoré sa vám objavujú v osobnom a pracovnom živote.
Potrebujete si ujasniť svoj postoj a potrebujete sprievodcu, zrkadlo či podporu zvonka.
Odhaľte vlastný potenciál a tajomstvo vnútornej motivácie, podporte kreatívnu spoluprácu vo svojom tíme a prispejte ku premene svojho pracoviska.
Pri napĺňaní týchto plánov vás Centered Transitions podporí s porozumením.

O Mariane Dachovej


Profesionálne rozvojové programy, transformácia a kariérny rast sú mojou prácou aj koníčkom.

Mám viac ako pätnásť rokov praxe v nadnárodných korporáciách a bohaté osobné aj profesionálne skúsenosti z medzinárodného prostredia. Pri práci s vami a vašim tímom Vás podporím v objavovaní neviditeľných procesov vzťahovej dynamiky, ktoré majú dôležitý vplyv na váš systém. Pracujem so širokým spektrom koučovacích prístupov. Po ukončení štúdia Kultúrnej antropológie na Karlovej univerzite v Prahe som sa následne vzdelávala v oblasti systemického koučingu a facilitácie u lektorov v Prahe a Londýne a na medzinárodne certifikovanom kurze transformačného koučingu v Bratislave.
Mojím prínosom vášmu osobnostnému a profesionálnemu rastu je podpora pri pomenovaní viditeľných a odhaľovaní skrytých súvislostí.
Naučíte sa ako užitočným spôsobom spájať inovatívne prístupy a rozvinúť tak osobnú aj organizačnú transformáciu.